Skip Navigation Links
 
   
Glibstrupvej 4, 6880 Tarm, Tlf.: 75250011 
 
  Priser i Mariehønen
 
Åbningstider:
Mandag – torsdag: 13.15 – 16.30
Fredag:                   13.15 – 15.30
Priser:
1. Barn kr. 550,-
2. Barn kr. 475,-
3. Barn kr. 375,-
Ovenstående priser er pr. barn pr. mdr. i 11 mdr.


Frugtordning:

Kr. 50,- pr. mdr. som betales direkte til SFO


Morgenpasning:
Har man behov for morgenpasning, skal man henvende sig på skolens kontor for indmeldelse.
Der er åben for morgenpasning fra mandag til fredag fra kl. 6.00 og til kl. 8.00.
Der tilbydes morgenmad for de børn, der møder inden kl. 7.00 (inkl. prisen.

Man kan vælge mellem to moduler:
MODUL 1 (UNDER 10 GANGE)        Kr. 150,- pr. mdr. pr. barn
MODUL 2 (10 GANGE OG OVER)    Kr. 300,- pr. mdr. pr. barn

Der kan IKKE købes klippekort.
Betalingen indsættes på skolens konto mærket: barnets navn og morgenpasning


Feriepasning:
Fra 1/1 2014 ændrer vi på reglerne for feriepasning. Feriepasningen vil fortsat blive varetaget af Børnebo, men tilmelding m.m. sker gennem skolens Intra, hvor der bliver udsendt et tilmeldingsskema.
Af hensyn til planlægningen af personale m.m. i Børnebo, skal tilmeldingen ske SENEST 4 uger før man ønsker feriepasningen.

Ønsker man fremover at benytte feriepasning, kan det ske i flg. ferier:
Efterårsferien, juleferien, vinterferien, dagene op til påske, i feriemånederne hvor skolen er lukket – juli og august.
De dage, hvor Børnebo har lukket, er der ikke mulighed for pasning.

I sommerferieugerne, vil noget af pasningen foregå i Børnebo. I de uger, skal man betale kr. 50,- pr. barn pr. dag. Der udsendes opkrævning senere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 1
Billede 2

Sidst opdateret 10. marts 2017