Skip Navigation Links
 
   
Glibstrupvej 4, 6880 Tarm, Tlf.: 75250011 
 
  Beretninger 2012
 

Formandens beretning 2013.                                                                                                                            

April 2013

 

Det er en stor tilfredsstillelse, at være en del af en bestyrelse, når man har en veloverstået Kandis koncert bag sig. Vel var det op af bakke, især da vi i januar kunne se, at vi ikke kunne komme op på niveau som i 2011. Der var flere ting, som gjorde, at udfaldet blev som det gjorde. Rygter og andres arrangementer kan vi ikke gøre så meget ved, men vi var fast besluttet på, at give de fest – og danseglade deltagere en storslået aften, og jeg må sige, at rammerne ikke kunne være bedre. Tak til alle jer frivillige og til de i bestyrelserne der deltog før, under og efter festen. Uden jeres hjælp var festen ikke blevet den samme. Ligesom Kandis også leverede varen. De formåede i år at komme ud over scenekanten!

Dette var mit første år som formand for Lyne Friskole. Jeg vil ikke kalde det et ”fjumreår” for at bruge et af regeringens udtryk, men nærmere et ”AHA år”! At sidde i en bestyrelse er frivilligt og ulønnet, der bliver lagt en del timer i arbejdet. Men hvor får man altså også meget ud af det. Hvis du giver noget, ja så får du også noget tilbage, man skal være lidt af en holdspiller! Man får lov til at sætte sit fingeraftryk, og som én af mine børn spurgte: ”Hvorfor er du egentlig formand, mor?” ”Tja, sagde jeg, det er fordi jeg godt kan lide at være én af dem der bestemmer”! Det er et fantastisk indblik man får ind bag det hele, at sidde på formandsposten.

Når jeg ser tilbage på tiden, siden sidste generalforsamling, er der sket meget:

APRIL 2012 bød på generalforsamling, hvor der var udskiftning i bestyrelsen. Vi sagde farvel til Marianne Dahl og Michael Thiemke, og goddag til Tom Legart og Jens Jørgen Pedersen. Kort tid efter havde vi arbejdsdag på skolen, hvor rigtig mange ting blev ordnet. Det var dejligt at se, at så mange forældre mødte op. Arbejdsdagene er med til at bygge bro mellem bestyrelse og forældre, og forældrene imellem. Og samtidig er disse dage med til at holde håndværkerudgifterne nede!

Det var også i april, at det første skridt til at udskifte det dyre rapsoliefyr, blev taget. Klaus og et par stykker fra bestyrelsen, havde et stort arbejde med dette. Vi snakkede meget om solceller, jordvarme og alm. fyringsolie, men endte med et modulbygget stokerfyr, hvor der skulle fyres med træpiller. Mere naturvenligt og Co2 neutralt. Det viste sig, at blive en lang og sej omgang…!

Sidst i april lagde skolen lokaler til en ”gammel elevfest” for de elever og lærere, som havde gået på skolen, mens det var friskole. Der var plads til flere, men de der deltog, havde en dejlig dag. Skolen emmede af liv og lyse stemmer.

I MAJ søgte vi Bankostøtteforeningen om penge til en ny hoppepude, hvilket vi fik. Den gamle var slidt op, af alle de hoppende børn, både fra skolens side, men også hele byens børn og besøgende.

I JUNI blev hele skolens område, på opfordring, erklæret røgfri. Der blev henvist til området ved stadion. Det skete på samme tidspunkt, som Dansk Friskole Forening sendte de samme retningslinier ud. Det skulle også gælde for arrangementer udenfor skoletiden! Denne måned indeholdt også en masse sjove ting for eleverne og lærerne. Bl.a. lejrskolen til Djursland, som Lyne Friskoles Støtteforening sponserede en del af. TAK skal I have for det. Det er dejligt, at I gør benarbejdet og arrangerer en masse ting for at tjene penge, som skolen så kan søge. Da eleverne forlod skolen, for at gå på sommerferie, rykkede en flok forældre ind. Cykelsponsorløbet i 2011 indbragte en del penge til, at der skulle laves nye toiletter i kælderen, og jeg må sige at resultatet blev fantastisk. Det skulle være skidt, før det blev godt! Og så beskidt som det var, kan jeg ikke være overrasket over, at det blev SÅ godt. Da muren blev savet til, var det umuligt at se noget som helst – der var rødt støv i hele opgangen… der blev brækket mure ned og gulv op, brokker kørt væk og der blev gjort klar til at håndværkere kunne komme til. Da disse var færdige, mødte en ny forældreflok op. De malede, rengjorde og gjorde klar til, at de sidste håndværkere kunne komme til. Lys og sanitet blev sat op, og toiletterne stod klar til skolestart.

JULI bød på sommerferie, og til de børn, som var tilmeldt SFO pasning, lavede vi en samarbejdsaftale med Børnebo om, at de var velkomne dér.

AUGUST startede op, med en summen af liv på skolen. Lærerne havde travlt med forberedelser af alle slags. Bl.a. skulle I begynde at undervise i lærerteams, og selv være med til at lægge skemaer for undervisningen. Jeg tror, det blev en større udfordring end forventet, men I fløj på opgaven med krum hals. Der blev gjort rent og pyntet op, både inde og ude. Depotrummet ved køkkenet i kælderen blev indrettet til undervisningslokale – og hvor var det da en rar fornemmelse, at skulle GØRE PLADS til elever! Den 15/8 blev der budt velkommen til 76 forventningsfulde elever og en del forældre med flaghejsning og morgenkaffe. Om aftenen havde vi arrangeret fællesspisning med leg og underholdning. Der var en virkelig god stemning og igen et fantastisk fremmøde.

Mange ting påvirker skolen og dens hverdag. Lyne og Kvong kirkesogn skulle deles op, efter mange års samhørighed. Det blev bestemt, at Lyne kirke skulle lægges sammen med Nr. og Sdr. Bork kirkesogn og dele præst hermed. Dette betød pludseligt, at der skulle tænkes kreativt. Derfor blev det vedtaget, at konfirmanderne skulle undervises i kirkehuset i Lyne, i stedet for, at skulle køres til Bork! Hvilket fungerer rigtig godt.

SEPTEMBER bød på udenlandsture for de ældste klasser. Gode ture med oplevelser for alle, på både godt og ondt. Bestyrelsen arrangerede personalefest for ansatte på skolen, samt bestyrelserne i både Støtteforeningen og skolen. Vi var aktive ved Lepus Park i Outrup, og sluttede festligt af på skolen. Det var en rigtig god dag og aften, hvor vi lærte hinanden bedre at kende på kryds og tværs hvilket jeg synes er meget vigtigt. Vi er en forholdsvis lille friskole, og så er et kæmpe plus, at afstanden mellem personale, elever, forældre og bestyrelse ikke er så stor. Det må alt andet lige, være lidt lettere at komme med ris og ros og andre gode forslag, når vi kender hinanden. Som afslutning på denne måned havde vi arbejdsdag, denne gang i fællesskab med Børnebo. Med fælles kaffebord og aftensmad var der børn og arbejdende forældre over hele området nær skolegården. Vi vægter sammenholdet og samarbejdet med Børnebo højt, de er om man kan sige:” vores fødekæde” og nærmeste naboer.

I OKTOBER blev vores samarbejde med Børnebo endnu mere nært i og med, at de fik en olieskade i deres kælder, hvilket gjorde, at de blev husvilde. De blev budt ind i skolens kælder, mens de blev skaden kvit. De var ikke til gene. Men efter 3 måneder glædede de sig til at komme hjem i vante omgivelser igen og hverdagen på skolen, kunne igen blive som den plejede. I efterårsferien blev den fysiske del af ”fyr eventyret” realiseret. Der skulle igen brækkes op og køres væk. Forældre og bestyrelsesmedlemmer tog deres tørn og der blev gjort plads til 4 modulbyggede stokerfyr. Indtil der kunne fyres igen, blev skolen lidt alternativt varmet op! Tak til jer på skolen, for udvist tålmodighed. Det var en kold og lidt træls periode!

Kære lærere: I er utrolig vellidte, omstillingsparate og lærevillige. I har alle, hér i oktober, gennemgået et edb kursus med Kjeld Fisker for at blive opdateret. Vi fik 40.000 kr. fra Kompetence Fonden, som bl.a. skulle bruges på uddannelse til AKT, som står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. Det er et vigtigt redskab som I kan bruge i jeres hverdag, hvis en elev ikke rigtig trives. I har også selv-evalueret undervisningen, I går op i jeres hverdag og jeres arbejde, hvilket smitter af på undervisningen. Jeg kom på skolen en dag, midt i undervisningstiden, og sikken en ro der var. Jeg fornemmede stor koncentration og arbejdsglæde over stedet. Der kan være ro på gangene, hvis ellers undervisningen ikke foregår hér, og fra klasserne lyder livlig debat eller arbejdsstøj om man vil, eller lærerens vejledning.

NOVEMBER startede op med pædagogisk weekend, hvor Klaus og lærerne drog i sommerhus for at gennemgå undervisningen på skolen og sætte mål for det kommende skoleår. De mindste elever blev den dag undervist af forældre og politi og de fik et besøg hos Falck. Dagen stod i trafiksikkerhedens tegn, hvilket resulterede i, at ALLE elever fik udleveret en gul refleksvest, til brug i den mørke tid, når de skulle cykle til skole eller vente på bussen. Men også på skoleture at kunne være oplyste. De ældste klasser tog til Fjordvang Efterskole i Velling og havde en god aktivitetsdag. Det var en god og lærerig dag for alle, tak for hjælpen!

Kandis arrangementet blev skudt i gang, der skulle reklameres og sælges reklamer. Men det blev allerede fra start, en tur op af bakke i og med billetsalg med utrolig lav pris i nærlæggende by også blev skudt i gang. Hvilket ikke var god presseetik!

DECEMBER bød på div. julearrangementer, bl.a. en julefest aften for alle, det var dejligt at så mange forældre viste interesse for deres børn og hvad de havde arbejdet med. Skolen fik Arne ”på prøve” som pedel. Han viste hurtigt med sine færdigheder både fagligt og socialt, at han passede perfekt ind på skolen. Der blev lavet plads til ham ved bordet på lærerværelset, men hurtigt skulle der laves plads til 2 mere. Vi fik 2 4. års lærerstuderende i praktik. De skulle bl.a. overtage nogle undervisningstimer, og det blev lærerigt for både elever, lærere og praktikanter. Skolen fik uanmeldt besøg af arbejdstilsynet, som var meget interesserede i det psykiske arbejdsmiljø. Efter en gennemgang af skolen, gav han os en GLAD SMILEY.

I JANUAR besluttede bestyrelsen at ansætte Arne efter den gamle fleksjobordning. Han skulle bl.a. stå for at fyret kørte på skoledagene, i ferierne har en forælder sagt ja til, at holde opsyn med det – tak for det. Der kom 2 praktikanter fra Haderslev Seminarium, og efterhånden måtte man næsten sidde i flere ringe om bordet i lærerværelset. Der var en god kemi! Og jeg må sige, at skolen udviste stor rummelighed og overskud når der kunne gives plads til nye personer med deres ideer og tanker! Bestyrelsen og de ansatte på skolen afholdt også et fællesmøde, hvor aktuelle emner + den nye folkeskolereform, som regeringen havde varslet med, blev vendt. Et utrolig givtigt møde, hvor alle kunne give deres mening til kende. Den nye reform inkluderer ikke friskoler, men der er afsat penge, hvoraf man kan søge, for at efterkomme de nye krav som der stilles. Lyne Friskole læner sig allerede op af den nye ordning, når man ser på ”tavlefagene”, men det er noget den kommende bestyrelse skal arbejde meget med, når vi ved, hvordan regeringen vil have det grebet an.

Skolen blev i januar kontaktet af Kvong – og Sdr. Vium Friskoler, med henblik på et muligt samarbejde. Skoleledere og bestyrelsesformænd for de 3 skoler var samlet en aften og drøftede muligheden. Fysisk kan vi ikke ”dele” undervisning og elever/ lærere, i og med at lærere fra skolen skal følge dens elever! Men kreative ting blev luftet, og det resulterer bl.a. i fælles idrætsdag i 2013.

Bestyrelsen ønskede bedre overblik over bogføring. Et mere overskueligt system blev sat op, så vi i dagligdagen nemmere selv kunne stå for det, i stedet for revisoren. På sigt sparer det os penge, og også tid…

I FEBRUAR fik vi endelig sat punktum i historien vedrørende fyret. Styringssystemet på fyret, som havde voldt os så mange kvaler og givet Klaus endnu flere arbejdsopgaver, blev sat til et centralstyringssystem og så skete der endelig noget. Det viste sig, at give både en økonomisk gevinst og arbejdslettelse med det samme.

Et Kandis udvalg, bestående af Tina Jørgensen, Randi Madsen samt støtteforeningens formand og skolens formand besluttede at gennemføre koncerten, da Kandis skulle have sine penge uanset om det blev til noget eller ej. Det blev til en del møder, med henblik på, hvordan vi kunne gøre underskuddet mindst muligt.

Forespørgsel på multibane ved siden af hoppepuden indfandt sig også. Det kunne bestemt gavne skolen, ja hele byen. Men det hele skal jo finansieres. Og her står vi endnu…. Pedellen fik lavet tørrerum ved siden af fyret, hvor elever kunne hænge vådt overtøj, og ude redskaber kunne opbevares.

MARTS startede ud med en arbejdsdag. Og jeg kan ikke sige det nok, at det er utrolig vigtigt at vi alle bakker op om skolen, og det der skal laves. Hvis vi nu alle sammen møder op til den obligatoriske arbejdsdag, og det gør de fleste heldigvis, kan vi også alle sammen være med til at skolens økonomi forbliver sund. Skal skolen eksistere på længere sigt er vi nødt til at yde hver især, alle kan hjælpe med et eller andet.

Sådan kom jeg lidt omkring nogle af de ting, som bestyrelsen har arbejdet med, og vi er igen i april. Som afslutning vil jeg sige:

Alle som er tilknyttede Lyne Friskole er ambassadører for skolen! Det er vigtigt at vi husker at fortælle alle de gode historier om skolen, til alle som vil høre. Er der berettiget kritik, så kom med den til dem, der kan og skal gøre noget ved det. Rygter og sladder er så svære at komme til livs, men husk at Klaus og jeg er altid til rådighed

I fremtiden skal bestyrelsen især være opmærksomme på hvad lockouten fører med sig, ligesom den nye folkeskolereform. Vi skal også være bevidste om, at der er kamp om eleverne herude omkring.  Har vi ingen elever, har vi ingen skole!!! Vi er alle ”købmænd” og PR udvalget vil få noget at lave! Ja, jeg kan også sige, at har vi ikke Klaus som skoleleder, så har vi nok heller ikke SÅ god en skole som vi har. Jeg synes, du er et godt bindeled mellem bestyrelsen og personalet. Din telefon er aldrig slukket, og du ligger mange timer på skolen, og mange hiver i dig. Men når rynken i panden bliver for dyb, kan du også sige fra! Det er en fantastisk egenskab at have, dit skema blev for eksempel revideret i januar, og du kom af med et par undervisningstimer, for at give tid og luft til lidt flere kontortimer. Men kontakten til eleverne vil du ikke slippe og det er kun sundt at have en finger på pulsen!

 

TAK TAK TAK til alle vore samarbejdspartnere og dem som har støttet og hjulpet skolen på den ene eller anden måde. Vi er taknemmelige for alt, lige fra købte medlemskort, sponseringer, frivillige der gir et nap med, når vi ringer og skal have noget lavet eller repareret, siger ja til virksomhedsbesøg eller bare hjælper lidt med pasning i SFO. Jeg vil ikke nævne navne, ingen nævnt, ingen glemt.

 

 

Skolelederens beretning

                                                                                                                                                                              April 2013

Når sommerferien nærmer sig, mærker vi tydeligt, at gassen er ved at gå af ballonen hos eleverne. De er ved at være fyldt godt op af læring og det at gå i skole og derfor er motivationsfaktoren heller ikke stor. De trænger til at fylde hverdagen ud med andet end skolegang.

Men inden vi når så langt, er der en masse ting i den daglige undervisning, som skal afsluttes og nogle af de faste punkter, som er gået hen og blevet en tradition, såsom den fælles lejrtur, klasselærerdag og Gallafesten, skal afvikles.

Hvert år oplever vi, at eleverne glæder sig til at komme på lejrtur og opleve et nyt og spændende sted. Det er dejligt, at kunne tage af sted alle mand, både børn og voksne. Det er noget helt specielt at vi sammen drager ud i det danske land og får nogle fælles oplevelser og noget som de husker siden hen.

I slutningen af sidste skoleår, gik turen til Grenå. Stedet hvor vi boede, var ikke det mest luksuriøse vi har oplevet, men det lå et skønt sted med skov og strand i nærheden, hvor der var gode muligheder for at opleve og lege. For de ældste elever blev det også til en tur til Kalø Slotsruin og en ose-tur i Ebeltoft. De yngste elever fik også en god oplevelse ved at besøge Fregatten Jylland, hvor de fik fortalt en masse spændende historier om livet om bord på et skib og at det hele blev sluttet af med kanonsalutter gjorde ikke oplevelsen mindre spændende.

Formålet med at tage på de fælles lejrture er, at vi får nogle fælles oplevelser og opleve at være sammen på kryds og tværs, uanset om man går i 0. eller i 7. klasse. Hvis området vi er i, indbyder til det, så putter vi naturligvis noget lærdom på, men der skal også være plads til at sidde ved bålet og synge eller stå op kl. 4 om morgenen for at se på fugle- og dyrelivet eller bare være sammen. Det er gennem fællesskabet vi får de bedste oplevelser.

Midten af august betyder farvel til en forhåbentlig god sommerferie og goddag til et nyt skoleår med masser af udfordringer og oplevelser forude. Det er altid spændende at skulle starte et nyt skoleår. Nogle elever har sagt farvel og nye står klar til at tage imod de udfordringer.  1. skoledag er altid en helt speciel dag, også selvom det så er 6. gang man skal starte.

Skoleåret 2012/2013 har indtil nu, budt på mange gode oplevelser. I september drog 6.-7. klasse en uge til Færøerne, hvor de fik en masse gode oplevelser med sig. De fik set og oplevet en anderledes natur, som viste sig fra både den barske og den mere blide side. Så trods af skepsis om søsyge m.m. så fik alle en god tur ud af det. I samme uge tog vores 8. klasse til Berlin sammen med et forældrepar. Her blev det også til mange spændende oplevelser. De fik set en by i rivende udvikling, men fik også studeret historien, hvor de fik et indblik i, hvilken betydning den har haft for en masse mennesker.

Os, der ikke var udrejst, gik ikke herhjemme og kedede os, tværtimod. Hele ugen var der gang i emneugen som hed: ”Kunst og Natur”. Det blev til nogle ture ud af huset, og hvor en af dem bl.a. gik til Otto Frello museet i Varde, som blev en spændende tur for alle. Det blev også til dage, hvor der var gang i den, både på skolen og i skoven. Inspireret af naturen og Otto Frello, fik eleverne lavet noget flot kunst. På øverste gang hænger nogle store og meget flotte billeder, som er værd at kigge på eller man kan gå en tur i plantagen ved den gl. sportsplads og se den spændende Land Art kunst, som trods en lang vinter, stadig kan ses.

I løbet af et skoleår har vi nogle faste arrangementer. Skolens motionsløb, som i år blev afviklet i Brinkerne i Strellev, var en god oplevelse for alle og mange sætter en stor ære i at give den hele armen og få løbet mest muligt når vi har motionsdag. Dagen sluttede som altid med varm kakao og nybagte boller.

Der har selvfølgelig også været juleklippe dag, julefest, bedsteforældredag, fastelavnsfest og skolefest. Alle arrangementer har hver på deres måde været gode og med mange kreative udfoldelser.

Vi evaluerer jævnligt vores arrangementer, dels for at sikre, at vi får lavet så godt et arrangement som muligt og dels for at justere på tingene, for at gøre dem endnu bedre. Når vi planlægger disse arrangementer går alle, både elever og lærere op i det med stor entusiasme. Alle er meget fokuserede på at yde deres bedste, så vores gæster, og det er jo jer forældre, får en oplevelse ud af det. Så ud over at få nogle gode oplevelser, så er vi også utrolig glade for at I er så gode til at bakke op om skolens arrangementer. Det betyder meget for jeres børn at I er der og ser hvad det er de kan.

I starten af november tog lærerne på pædagogisk weekend. Indholdet hed ”evaluering og det kommende skoleår”. Vi har sat os for, at vi over en 3-årig periode skal have evalueret dels de fag vi underviser i og dels de andre ting, som er en del af vores hverdag på skolen. For hver gang vi har evalueret, vil det blive lagt på skolens hjemmeside, hvor man kan gå ind og læse, hvad det er vi gør i hverdagen og hvad det er vi evt. skal blive bedre til. Det er til tider en langsommelig proces, men også meget givtigt. Det er uden tvivl en god proces at vi får snakket igennem. På den måde sikrer vi os og jer, at vi ikke går og falder hen og så er det jo ingen skade til, at man en gang imellem får set sig selv efter i sømmene.

På den pædagogiske weekend, fik vi også taget lidt hul på det kommende skoleår, men udviklingen har overhalet os lidt inden om. I starten af efteråret lancerede undervisningsministeren et nyt tiltag: Ny Nordisk Skole som kort fortalt går ud på at give et fagligt løft til dagtilbuddene, grundskolerne og ungdomsuddannelserne, da mange, især drenge ikke fuldfører en ungdomsuddannelse. Det skulle være et forpligtende samarbejde om at skabe de bedste betingelser for børn i alle aldre.

Vi har selvfølgelig studeret tiltaget, men synes, vi langt hen ad vejen gør de ting, som ministeren byder ind med og derfor har vi valgt, at lade det blive ved det og ikke hoppe med på bølgen, selvom den indeholder mange gode intensioner.

Senere på året kom så den nye skolereform, hvor der er lagt op til en forøgelse af timetallet for eleverne, f.eks. at de ældste elever kommer op på en skolegang på 37 timer om ugen. Der er ligeledes lagt op til at forøge undervisningstimetallet for bl.a. dansk, matematik og engelsk. Det er helt fint, at man sætter fokus på skolen og dens indhold og gerne vil forbedre den, men måden man vil gøre skolen bedre på, er der hvor vandene skilles.

Som friskole, er vi ikke omfattet af den ny skolereform. Vi kan, som hidtil, fortsætte med det timetal vi har nu og ministeren har oven i købet lovet, at de frie skoler vil blive tilgodeset med større økonomiske ressourcer end det vi modtager nu, for at sikre en kvalitetsforbedring. Det vil jeg nu se før jeg tror på det. Her på skolen følger vi ministeriets vejledende timetal, hvor man andre steder kun følger minimums timetallet, så på den led, er vi godt med.

Man kan mene hvad man vil om skolereformen, men vi må nok konstatere, at de mange ekstra undervisningstimer, som eleverne skal tilbringe i skolen, møder større og større modstand ude blandt forældre og børn. Der er selvfølgelig mange gode ting i reformen og selvom vi som friskole ikke er omfattet af den, så vil det selvfølgelig være meget naturligt at vi vil skele til indholdet.

Jeg har for nylig bedt lærerne overveje om vi fremover skal have engelsk fra 1. klasse og tysk fra 6. klasse. Men det er endnu for tidligt at melde noget konkret ud med hensyn til hvordan vi skal forholde os til skolereformen og hvad det er vi skal gøre, for at kunne være med fremme, så lang tid, der ikke er vedtaget noget i Folketinget.

Et andet parameter som også vil spille ind, er lærernes arbejdstidsregler. Hvis KL og Finansministeriet får gennemført deres forehavende, så vil det også få stor betydning for os her på skolen, da det kan komme til at vende op og ned på den måde som vi organiserer os og planlægger på, her på skolen. På nuværende tidspunkt er det svært at sige hvilke konsekvenser det vil have for os, så lang tid der ikke er noget konkret på bordet. Vi kan kun håbe på, at de finder en fornuftig løsning som tilgodeser alle parter. Skal vi have nogle engagerede lærere, der brænder for sagen og som gerne yder noget ekstra i hverdagen, for at eleverne kan få så god en undervisning som muligt og nogle gode oplevelser oveni, så kan det ikke hjælpe at man vil trække noget ned over hovedet på dem. Tvang kommer man som regel ikke langt med.

Da vi i januar havde fællesmøde mellem lærerne og bestyrelsen, gennemgik vi den ny skolereform og diskuterede indholdet og der var bred enighed om, at vi ikke er tilhængere af, at eleverne skal have ret meget længere skoledage end det de har nu. Vi kan ikke se, at de skulle blive bedre af den grund. Det handler ikke om kvantitet, men kvalitet. Det handler om at have nogle lærere, som brænder for de fag de underviser i, at de er engagerede og fagligt dygtige og kan formå at motivere eleverne til at blive dygtige, både fagligt og socialt. På den måde tror jeg, at vi kan udvikle skolen og dens indhold.

I efteråret vedtog folketinget den ny lov om inklusion. Det betyder, at elever, der tidligere har været anbragt på forskellige institutioner, skal tilbage til folkeskolen og følge en normal undervisning og hverdag. For os som friskole sker der også nogle ændringer på det område. De elever vi har, som har under 9 timers behov for ekstra undervisning/støttetimer om ugen, skal vi ikke længere søge støtte til gennem SU-Styrelsen som vi hidtil har gjort. Skolen modtager et bloktilskud, som vi skal bruge til støtteundervisningen. Vi kan dog organisere støtteundervisningen selv, så det passer ind i vores skoles kultur.

Har vi elever, der har et større behov end 9 timers støtteundervisning om ugen, skal vi stadig søge SU-Styrelsen om ekstra midler. De nye regler træder i kraft fra det kommende skoleår og fortsætter to år frem, indtil det afløses af et andet system. For os er det klart en fordel med det nye system, da vi kan organisere støtteundervisningen meget bedre end vi hidtil har haft mulighed for. Vi har nedsat et udvalg fra lærergruppen, som skal konkretisere hvordan vi vil gribe støtte- og ekstraundervisningen an fremover og når det en gang er konfirmeret, vil det blive det lagt på skolens hjemmeside, så alle kan se hvordan det bliver fremover.

Som før nævnt, havde vi fællesmøde i januar mellem bestyrelsen og lærerne. Udover den ny skolereform, snakkede vi om IT og hvordan vi skal udvikle det fremover. Der blev bl.a. diskuteret om vi skal investere i I-Pads i stedet for bærebare computere, men en I-Pad kan ikke det samme som en bærbar på nuværende tidspunkt og derfor er det ikke aktuelt lige nu, men på sigt er det uden tvivl den vej vi skal. Vi har siden hen besluttet, at vi fra næste skoleår skal have sat projektorer op i alle klasseværelser, da det er et godt redskab at have i klasserne i mange fag.

 Under samme emne, IT, var vi også inde på elevernes brug af de sociale medier og hvad vi som skole gør for at ”opdrage” dem til en fornuftig brug af disse. Det er selvfølgelig en problematik vi er bevidste om og noget som vi tager en snak med eleverne om jævnligt, men i første omgang må det være forældrenes ansvar at give deres børn nogle redskaber til hvordan de skal gebærde sig på Facebook eller lignende steder. Vi har tidligere oplevet, at en uhensigtsmæssig brug af de sociale medier i fritiden, blev slæbt med i skole og som fik en negativ indvirkning på vores dagligdag. Vi mener ikke vi skal bruge vores undervisningstid på at rede trådene ud på noget der sket i fritiden, men vi vil selvfølgelig meget gerne samarbejde med jer forældre om at løse problemerne hvis de opstår.

På fællesmødet aftalte vi endvidere, at vi fremover holder to årlige fællesmøder mellem lærerne og bestyrelsen. Det er både vigtigt og godt, at vi holder en tæt dialog og måske især nu, hvor der er mange nye ting i spil på skoleområdet.

Indtil nu har vi haft et skoleår fyldt med mange gode oplevelser og udfordringer. Ud over de fastlagte ting er der også sket andet. Vi har haft praktikanter fra Haderslev og Esbjerg Lærerseminarier før og efter jul. Det er altid godt at få tilført nye ideer og måder at se tingene på og så tror jeg, at eleverne nyder at der kommer et nyt frisk pust ind i hverdagen.

I august/september måned vælger eleverne nyt elevråd. Det er altid spændende at se hvordan de enkelte elevråd tager opgaven på sig. Nogen tager møderne meget seriøst, mens andre mere ser det som en fritime, hvor de kan slippe for undervisning. Det elevråd vi har i år, arbejder meget seriøst. De går op i deres hverv med alvor og påtager sig gerne de opgaver de sætter sig for. I år er det blevet til en filmaften og salg af slik til skolefesten, men ellers har vi snakket om forskønnelse af vores øverste gang. Der er endnu ikke kommet noget konkret på bordet, men det forventer jeg der snart gør.

Når man er mange mennesker samlet, kan det ikke undgås, at det giver en del støj og uro, men nogen gange kan støjen og uroen også nå højder, hvor det bliver for meget. I år har vi sat fokus på at få dæmpet støjniveauet og uroen til et mere acceptabelt leje, så det er til at holde ud for alle. Uroen har vi oplevet især om morgenen, hvor eleverne har støjet meget i klasserne eller på gangene. Det har vi sat en stopper for, ved at bede uromagerne om at gå ud indtil det ringer ind til morgensamling. Vi har også forlangt, at man bliver i sin egen klasse og med døren åben, så vi nemmere kan holde øje med om de er ved at vælte det hele. Ofte oplever vi, at børn ikke taler sammen…de nærmest råber til hinanden og kommer med mange højlydte nærmest dyriske lyde, hvilket i længden er uudholdeligt at høre på. Jeg tror ikke at de altid selv er klar over hvor højt de snakker/råber til hinanden, for de ser nogen gange helt uforstående ud, når vi forholder dem det høje støj niveau. Vi har dog tænkt os at fortsætte med at arbejde på at få støjniveauet ned på de tilladte decibelgrænser.

Nu skal det ikke opfattes som om at vores samvær med eleverne er negativt, tværtimod. I det daglige oplever vi nogle elever, som er glade for at være her og glade for deres lærere. De er utrolig gode til at tage fat når det gælder og vi oplever altid en positiv holdning når f.eks. større arrangementer skal afvikles. De er meget hjælpsomme når vi beder om deres assistance. De er ligeledes meget gode til at tage sig af hinanden hvis der sker et uheld eller lignende. Generelt må vi sige, at vi har en utrolig god elevgruppe som gerne vil det gode hver dag.

Med hensyn til støj og uro, har jeg også haft en snak med SFO om, at man også der gør en indsats for at dæmpe gemytterne. Jeg har i dette skoleår indført et månedligt møde med Marianne og Anne Grete, hvor vi får snakket om stort og småt i SFO`en. Med de nye åbningstider er det ikke muligt for dem at deltage i vores lærermøder, så derfor har vi vores egne møder. Det er godt at have disse møder, da vi i fred og ro kan få snakket de ting igennem som lige netop handler om deres arbejdssted. Vi er enige om, at de nye åbningstider har været en god ændring og det er også det vi fornemmer blandt forældrene, da man ikke skal skynde sig over hals og hoved for at nå at hente sit barn inden lukketid. Det er dog fortsat vigtigt, at I giver besked i SFO`en, hvis der er ændringer i de aftaler I har lavet.

I løbet af de sidste måneder er vi blevet flere ansatte. Før jul ansatte vi Arne som pedel med 12 timer om ugen. Det er noget af det bedste der længe er sket. Det er dejligt at have et menneske i huset, som kan ordne mange af de ting, der enten går i stykker eller trænger til en kærlig hånd og når man så får en mand med flair for håndværk og som ikke er bange for at tage fat, ja så kan man ikke forlange mere. Derved sikrer vi os også, at skolen fremstår pæn og vedligeholdt.

Efter jul blev Doris ansat som pædagogisk medhjælp i de mindste klasser. Hun følger de mindste klasser i nogle undervisningstimer og resten af tiden bruger hun i SFO`en. Det er rart med en ekstra hånd og det er  en stor hjælp at have Doris her. Desværre løber hendes ansættelse kun frem til vi går på sommerferie.

Inden vi går på sommerferie skal vi dog have overstået en del. I starten af juni måned holder vi fælles idrætsdag med Kvong og Sdr. Vium friskoler og den fælles lejrtur går i år til Hvalpsund, hvor vi har fundet et dejligt sted, som ligger lige ned til Limfjorden med gode muligheder for at udfolde sig på mange felter. Det glæder vi os til at opleve og vi håber, vi er lige så heldig med vejret som vi har været indtil nu, når vi har været på lejr.

Jeg skal også lige nævne, at vi har cykelsponsorløb fredag d. 24. maj, hvor vi selvfølgelig er på cyklerne alle sammen og selv om der var en del forældre med sidste år, så ved jeg, at udvalget meget gerne ser, at endnu flere forældre svinger sig op i sadlen og er med til at cykle en masse penge ind. Eleverne har ønsket sig noget klatrestativ til legepladsen og det må siges at være et rigtig godt formål at cykle for. Så hvis I er lidt ude af form, så kan I stadig nå at øve lidt inden Tour de Lyne Friskole afvikles.

Når skoleåret slutter, slutter vi med 76 elever og når vi starter i august, ser det ud til at vi starter med 78 elever. Der starter 9 elever i den kommende børnehaveklasse og vores kommende 8. klasse ser ud til at blive på 12 elever. Det er dejligt at vi kan holde os på næsten det samme børnetal som i år.

Med ønsket om et fortsat godt skoleår, vil jeg slutte med et citat af Chresten Kold og i disse tider hvor der er store ændringer på vej inden for skoleområdet, kan citatet vist ikke være mere aktuelt. Han sagde engang:

”I skolen skal man træde varsomt, thi der bliver mennesker til”

 

 


Sidst opdateret 10. april 2013