Skip Navigation Links
 
   
Glibstrupvej 4, 6880 Tarm, Tlf.: 75250011 
 
  Skolens regler
 

SKOLENS REGLER…

Lyne Friskole er et sted, hvor eleverne skal være trygge og udvikle sig inden for de rammer der er sat. Vi prioriterer at have få, men klare regler. Dette gør, at det bliver mere overskueligt for alle at færdes på skolen.

Derfor har vi følgende regler på skolen:

- Vi tolerer hverken fysisk eller psykisk vold

- Vi tolerer ikke et nedsættende og grimt sprog

- Vi tolerer ingen form for mobning

For at forklare skolens regler på en overskuelig måde for alle, har vi brugt et trafikfyr som udgangspunkt for reglerne.

GRØN:

Som det fremgår, så er der ingen problemer. Eleven følger de regler, der er på skolen og opfører sig på en acceptabel måde over for alle. Eleven er en god kammerat og elev på skolen.

GUL:

Eleven har gennem et stykke tid opført sig på en måde, der er i strid med vores regler for en acceptabel opførsel.

Eleven har f.eks. :

- haft et groft og nedladende sprog over for kammerater eller ansatte på skolen.

- har lavet hærværk mod inventar eller bygninger.

- har fremsat trusler.

- har haft en voldelig adfærd.

- har haft en krænkende adfærd.

- har fremprovokeret konflikter hos andre børn.

- har mobbet eller haft en mobbende adfærd.

Eleven og forældrene bliver indkaldt til et møde på skolen og her aftales en handleplan for hvordan vi kan hjælpe og støtte eleven i at ændre sin adfærd.

RØD:

Eleven har gentagne gange ikke rettet sig efter de handleplaner, der er lavet og har ikke udvist interesse i at ændre sin adfærd.

Skolen vil tage stilling til om eleven fortsat skal være på skolen, eller der skal iværksættes noget andet, for at få stoppet den uheldige adfærd.

FORVENTNINGER……

Som forælder, lærer eller elev, har vi nogle forventninger til hinanden i hverdagen. For at undgå misforståelser, har vi valgt at skrive disse forventninger ned, så vi har et fælles udgangspunkt.

Forventninger til eleven

- møder til tiden

- møder velforberedt til timerne

- er undervisningsparat (udhvilet, har fået morgenmad, madpakke med)

- møder op til undervisningen og har pennalhuset i orden

- er ansvarsbevidst over for egen indlæring

- accepterer og respekterer skolens regler

Forventninger til forældrene

- interesserer sig for skolen

- deltager aktivt i skolens arrangementer

- er aktive i skole-hjemsamtaler og forældremøder

- opdrager barnet til at fungere i skolen

- opdrager barnet til at tage medansvar for egen læring

- skaber mulighed for at barnet møder velforberedt til undervisningen

- skaber gode traditioner, så

-barnet møder mæt i skole

-barnet har madpakke med

-barnet møder udhvilet i skole

-barnet medbringer de nødvendige materialer

Forventninger til skolen

- at lærerne udviser engagement og interesse i forhold til elever, forældre og skole

- at der stilles krav til eleverne mht. undervisning, lektier og opførsel

- at lærerne møder velforberedte

- at der føres en ensartet linje mht. opførsel og adfærd for eleverne

- at skolen opleves som et trygt sted at være for eleven

- at forældrene inddrages i samarbejde omkring klassen

- at hjemmet modtager nødvendig og fyldestgørende information fra skolen

- at der hurtigst muligt gribes ind, hvis regler omkring undervisning, opførsel m.m.

ikke overholdes, og at hjemmet informeres.

 


Sidst opdateret 14. december 2011