Skip Navigation Links
 
   
Glibstrupvej 4, 6880 Tarm, Tlf.: 75250011 
 
  Indmeldelse og udmeldelse
 

Indmeldelse – udmeldelse

 

Indmeldelse sker på en blanket, som udleveres på skolens kontor.

Ønsker man at få sit barn indmeldt på skolen, skal man lave en aftale, hvorefter barnet sammen med forældrene inviteres til en samtale. Ud fra samtalen, vurderer skolen om barnet og forældrene passer til skolen og omvendt.

 

Børn til den kommende børnehaveklasse, kan under normale forhold optages uden videre.

 

Som udgangspunkt, så betragter vi det indmeldte barn som elev på friskolen til og med 8. klasse, medmindre andre forhold taler for at udmelde barnet inden det afsluttende år i 8. klasse.

Udmeldelsesblanket udleveres på skolens kontor.

 


Sidst opdateret 22. august 2011