Skip Navigation Links
 
   
Glibstrupvej 4, 6880 Tarm, Tlf.: 75250011 
 
  Udeundervisning
 

Udeundervisning

På Lyne Friskole startede vi Udeundervisning for nogle år siden, for derigennem at styrke elevernes indlæringsevne, samt at lære dem glæden ved at være fysisk aktive.

Udeundervisning er en pædagogisk arbejdsmetode, hvor man i nogle timer om ugen, flytter undervisningen ud i naturen eller i lokal- og nærområdet.

Vi har valgt at lægge fagene dansk, matematik, natur/teknik samt den kreative del af undervisningen ind i udeundervisningen. Udeundervisningen indeholder også fag som idræt og friluftsliv.

Videnskabeligt er det bevist, at børn der er fysisk aktive, lærer nemmere end børn med et inaktivt liv. Deres motorik og sanser stimuleres ved at de bevæger sig og dette er med til at styrke indlæringsevnen.

Foruden de nævnte fag, har vi valgt at eleverne skal kende deres lokalområde ved bl.a. at besøge de virksomheder og institutioner der findes. Det er blevet til besøg i Lokal Brugsen, Kirken, mindre virksomheder samt landmænd.

Udeundervisningen står ikke alene. Efter hver afsluttet forløb, har eleverne ført dagbog samt arbejdet videre med nogle af de ting de har oplevet i lokalområdet.

For tiden er det de mindste klasser, Børnehaveklassen og 1.-2. klasse, der har disse timer på skemaet.

Er man interesseret i at læse mere om hvad udeundervisning er, kan vi henvise til flg. hjemmeside:

www.udeskole.dk

 

Udskoven

Skolen fik for et par år siden mulighed for at bestille gratis træer gennem Skov- og Naturstyrelsen, som var et landsdækkende projekt. Vi fik 800 træer af forskellige sorter som vi skulle have plantet. En af skolens lærere er ivrig jæger og ejer nogle områder hvor det var muligt at plante så mange træer. Vores træplantningsdag fandt sted i foråret 2010, hvor vi kørte til Ørbæk, som ligger mellem Tarm og Sdr. Omme. Her brugte vi en hel dag på at få plantet de 800 træer og efterfølgende har vi været i vores skov for at passe den, så de små træer har de bedst tænkelige muligheder for at gro og vokse sig store. ”Udskoven”, indgår som en del af friskolens ønske om at lære vores elever om naturpleje og at naturen er vigtig at bevare og rar at opholde sig i..

 

Have-projektet

Fra skoleåret 2010-2011 har vi startet et haveprojekt med de ældste af eleverne. Som en del af værkstedsundervisningen har vi i havesæsonen brugt tid på at etablere og anlægge en have, som består af en blomsterhave og køkkenhave.

I starten af projektet har eleverne i grupper kommet med bud på hvordan en have kan indrettes og hvad man kan plante og så. Ud fra deres ideer, er haven blevet anlagt. Der er indkøbt frugttræer, plantet en hæk, samt forskellige bærbuske.

Ideen med haven er, at give eleverne mulighed for at lære om naturen, årets gang, vigtigheden af at passe på vores jord, vind og vejr. Derudover lærer de at samarbejde og planlægge, men fag som matematik, dansk, biologi og natur/teknik indgår også som naturlige dele af projektet.

På nedenstående kan man se billeder fra udeundervisningen, Udskoven samt haveprojektet.

 

 


Klik for større billede! Klik for større billede! Klik for større billede!
Træklatring er også for piger…
Dagbøgerne skrives og tegnes…
Naturen studeres på nærmeste hold.

 

 Klik for større billede! Klik for større billede! Klik for større billede!
Eleverne er klar til at plante de 800 træer.
Der graves og graves…
At plante en skov kræver lidt snak og planlægning.


Klik for større billede! Klik for større billede! Klik for større billede!
De første spadestik til køkkenhaven tages.
Nanna i færd med at luge bedene.
Frugttræerne på rad og række.


Sidst opdateret 2. januar 2012