De sociale klausuler på Lyne Friskole

lyfs

På Lyne Friskole bidrager vi til at fremme det rummelige arbejdsmarked iflg. Lov nr. 286 af 25. april 2001 og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 544 af 26. juni 2002 om sociale klausuler.

Lyne Friskole er indstillet på at være med til at fremme den sociale indsats indenfor undervisning, SFO, administration og på serviceområdet.

På Lyne Friskole har vi i øjeblikket ansat en skolebuschauffør i fleksjobordningen i en ikke tidsbegrænset stilling, samt en SFO-medhjælper, ligeledes i en ikke tidsbegrænset fleksjobordning.

Indenfor serviceområdet, har friskolen ansat en servicemedarbejder med løntilskud foreløbig i en periode på 3 mdr.

Vi prioriterer at fastholde vore medarbejdere længst muligt. Derfor forsøger vi så vidt muligt, at imødekomme de ansattes ønsker om orlov, efteruddannelse m.m.

De initiativer skolen tager i forbindelse med de sociale klausuler, må på ingen måde få negative konsekvenser for skolen.

Marts 2012