Skolens regler

 • Vi vil hverken have fysisk eller psykisk vold.
 • Vi vil ikke have nedsættende og grimt sprog.
 • Vi vil ikke have mobning.

For at forklare skolens regler på en overskuelig måde for alle, har vi brugt et trafiklys som udgangspunkt for reglerne.


GRØN:
Som det fremgår, så er der ingen problemer. Eleven følger de regler, der er på skolen og opfører sig på en acceptabel måde over for alle. Eleven er en god kammerat og elev på skolen.


GUL: (Meget sjældent)
Eleven har igennem et stykke tid opført sig på en måde vi ikke acceptere.
Eleven har f.eks.:

 • Har sagt noget grimt over for kammerater eller ansatte på skolen.
 • Har lavet hærværk på skolen.
 • Har fremsat trusler.
 • Har haft en voldelig adfærd.
 • Har haft en krænkende adfærd.
 • Har fremprovokeret konflikter hos andre børn.
 • Har mobbet eller haft en mobbende adfærd.

Eleven og forældrene bliver indkaldt til et møde på skolen og her aftales en handleplan for hvordan vi kan hjælpe og støtte eleven i at ændre sin adfærd.


RØD:
Eleven har adskillige gange ikke rettet sig efter de handleplaner, der er lavet og har ikke udvist interesse i at ændre sin adfærd.
Skolen vil tage stilling til om eleven fortsat skal være på skolen, eller der skal iværksættes noget andet, for at få stoppet den uheldige adfærd.


Som forælder, lærer eller elev, har vi nogle forventninger til hinanden i hverdagen. For at undgå misforståelser, har vi valgt at skrive disse forventninger ned, så vi har et fælles udgangspunkt.


Forventninger til eleven:

 • Møder til tiden
 • Møder velforberedt til timerne (Har bøger klar i tasken og lavet lektier)
 • Er undervisningsparat (udhvilet, har fået morgenmad, madpakke med)
 • Er ansvarsbevidst over for egen indlæring
 • Eccepterer og respekterer skolens regler

Forventninger til forældre:

 • Interesserer sig for skolen.
 • Deltager aktivt i skolens arrangementer.
 • Er aktive i skole-hjemsamtaler og forældremøder.
 • Opdrager barnet til at fungere i skolen.
 • Opdrager barnet til at tage medansvar for egen læring.
 • Barnet har madpakke med
 • Barnet møder udhvilet i skole
 • Barnet medbringer de nødvendige materialer
 • At forældre inddrages i sammerarbejde omkring klassen.

Forventninger til skolen

 • At der stilles krav til eleverne mht. undervisning, lektier og opførsel
 • At lærerne møder velforberedte
 • At der føres en ensartet linje mht. opførsel og adfærd for eleverne
 • At skolen opleves som et trygt sted at være for eleven
 • At hjemmet modtager nødvendig og fyldestgørende information fra skolen
 • At der hurtigst muligt gribes ind, hvis regler omkring undervisning, opførsel m.m.
  ikke overholdes, og at hjemmet informeres.