Sygdom og fravær

Er jeres barn syg, vil vi gerne have besked om dette fra første sygedag.

Man skal ringe til skolen mellem 8.00 og 8.15 eller sende en sms på tlf. 60 85 32 98 og meddele dette. Har skolen ikke hørt fra forældrene og barnet ikke er mødt i skole, tager skolen kontakt til hjemmet, for at sikre sig, at der ikke er sket noget på vej til skole.

Bliver et barn syg i løbet af dagen, tager skolen/læreren kontakt til forældrene, så man kan hente sit syge barn hjem.

Skal en elev have fri fra undervisningen af kortere eller længere varighed, skal dette meddeles til skolen i god tid skriftligt. Vi beder dog forældrene om at begrænse fritagelse fra undervisningen, hvis det gælder læge eller tandlægebesøg og tilstræbe, at disse besøg lægges efter skoletid.