Sygdom og fravær

Er jeres barn syg, skal vi have besked om dette fra første sygedag.

Man skal sende en besked i ForældreIntra til klasselæreren inden skolestart kl. 8.15.

Bliver et barn syg i løbet af dagen, tager skolen/læreren kontakt til forældrene, så man kan hente sit syge barn hjem.

Skal en elev have fri fra undervisningen af kortere eller længere varighed, skal dette meddeles til skolen i god tid skriftligt. Vi beder dog forældrene om at begrænse fritagelse fra undervisningen, hvis det gælder læge eller tandlægebesøg og tilstræbe, at disse besøg lægges efter skoletid.