At være friskoleforældre

Skolelovgivningen i Danmark har i over 100 år bygget på det princip, at vi har undervisningspligt – ikke skolepligt i Danmark.

Der er dermed åbnet mulighed for, at forældrene selv kan vælge, hvordan deres børn skal undervises. Friskolerne er opstået ud fra denne grundholdning, og det er derfor forældrekredsens fælles opgave og fælles ansvar at sikre børnenes skolegang. Den daglige undervisning og drift ligger hos skolelederen og lærerne i et fælles samarbejde, men det er til enhver tid forældrekredsen, som har det endelige ansvar for at skolen fungerer som de ønsker det og at den lever op til lovgivningens krav.

Forældreindflydelsen på vores friskole, går officielt gennem bestyrelsen, klasserådet, generalforsamlingen eller forældremøderne, men indflydelsen fungerer i praksis lige så meget gennem forældrenes deltagelse i faste arbejdsopgaver såsom arbejdslørdage, bygge- og vedligeholdelsesopgaver eller et besøg på forældredagene.