TITLE

DESCRIPTION

OM SKOLEN

Dette er en friskole, men ikke hvilken som helst friskole. I denne skole tænker vi meget på fællesskab og sammenhold. Vi kender alle hinanden fordi vi tit er sammen på kryds og tværs af klasserne.

Lærerne sørger for, vi alle har det godt. De planlægger lejreture for hele skolen, valgfri udlandstur til 7. klasse samt københavner tur for 8. klasse og meget andet.

På Lyne Friskole sørger vi for, at vi har aktiviteter hele året rundt.
Vi starter skoledagen med en fælles morgensang for hele skolen.

Lyne Friskole er et sted, hvor eleverne skal være trygge og udvikle sig inden for de rammer der er sat.

På skolen har vi noget, der hedder læsevenner. Det er noget alle har. De store får en læseven, som er en af de små. Og de læser, laver lektier, er ude og meget andet sammen. De lærer hinanden bedre at kende.

Vi har fået lov til at være mere i hallen, og der laver vi mange aktiviteter sammen fx, høvdingebold, dødbold, fodbold o.s.v. Og nu har vi bare flere friske børn. Når eleverne er i hallen har de ansvar for det hele er i orden og alt er pænt når de forlader hallen.

Vi har renuvet nogen klasse. Vi har ordnet lokaler og byttet noget rundt på skolen. Vi synes musik er en vigtig ting for skolen, så vi har fået en større lokale og lavet om på.
Vi sørger for forældrene også bliver en del af skolen.
Vi har fået flere muligheder for at købe ting til skolen/eleverne fx. 40 nye pcér, smartboards og bolde.

Noget der os er vigtig ved skolen er elevrådet. Elevrådet er nogen man stemmer på i hver klasse som så arbejder sammen med Lars Ole. Hver klasse har en elevrådsrepræsentant samt en suppleant. Når elevrådet er valgt konstituerer de sig selv med forman næstforman o.s.v.

Fællesskabet starter i busserne. Vi snakker meget sammen i bussen på kryds og tværs af klasserne. Vi hjælper hinanden med lektierne. Griner, hører musik og bare for tiden til at gå. Bussen er et sted alle kan være.

Vi arbejder med en stærk og forblikkende religion. Skolen arbejder med at få en større legeplads så alle elever for det sjovere i frikvartererne.