Om Lyne Friskole

Lyne Friskole er en Grundtvig–Koldsk inspireret friskole. Vi tror på, at et trygt læringsmiljø er med til at udvikle vores elever til hele mennesker, så de senere hen er rustede til at møde livets udfordringer. Vi skaber rammerne for livsglæde, læring og leg i fællesskab med forældre og elever, fordi vi tror på, at elevernes trivsel og dannelse er en fælles opgave.
I vores hverdag med undervisning er der også plads til smil, leg og nærvær.


Vi prioriterer fællesskabet meget højt, ligesom vi prioriterer, at der er en synlig sammenhæng mellem forældre, børn og skole.


Vi tror på, at skolegangen skal ruste det enkelte barn – på baggrund af indtryk og udtryk – til at udvikle sig til et helt menneske, der med livsglæde og livsmod bevæger sig ud i livet.


Man skal blive til nogen for at blive til noget!