Før-skole

Vores før-skole er et tilbud til de børn, som skal starte i Børnehaveklassen efter sommerferien.

Vi inviterer til før-skole arrangementer flere gange henover foråret, så børnene kan blive fortrolige med deres kommende klassekammerater og med lærerne.

Der vil også være dage, hvor før-skole børnene går i skole sammen med den nuværende Børnehaveklasse.
Disse skoledage giver før-skole børnene en fin oplevelse af dagligdagen på områdets friskole.


Er du nysgerrig på at høre mere om vores før-skole tilbud, så tag endelig kontakt til os.