Lyne Friskoles værdigrundlag

  • At være inspireret af den grundtvig–koldske skoletradition.

  • At tilbyde undervisning fra børnehaveklassen til og med 9. klasse.

  • At give undervisningen i grundfagene særlig prioritet.

  • At kunne samarbejde på tværs af klasserne.

  • Løbende evaluering af undervisningen og tilretning af de pædagogiske arbejdsmetoder.

  • At arbejde for et tæt samarbejde mellem skole, børnehave & SFO.

  • At skabe rammerne for livsglæde, læring, faglighed og leg i fællesskab mellem skole, forældre og elever – hvor elevernes trivsel og dannelse er en fælles opgave.

  • At skolegangen skal ruste det enkelte barn – på baggrund af indtryk og udtryk – til at udvikle sig til et helt menneske, der med livsglæde og livsmod bevæger sig ud i livet.