Bestyrelsen

I Lyne Friskoles bestyrelse sidder 7 medlemmer, som er valgt af forældre- og skolekredsen på den årlige generalforsamling i april. Medlemmerne er valgt for 2 år af gangen, dvs. der er henholdsvis 3 og 4 på valg hvert år.
De valgte medlemmer konstituerer sig med: formand, næstformand, kasserer og sekretær.
I øvrigt nedsættes en økonomigruppe, som består af kassereren, skoleleder og 1-2 menige medlemmer af bestyrelsen. Denne gruppe varetager hovedsagelig friskolens økonomi, de holder budgetmøde en gang pr. måned.
Bestyrelsen mødes ca. 1 gang i måneden sammen med skolelederen og en lærerrepræsentant, hvor der holdes møde ifølge den udsendte dagsorden.


Bestyrelsens opgaver:

 • Økonomisk styring
 • Udstikke retningsliner for hvad vi prioriterer i undervisningen.
 • Bestyrelsen er med til at ansætte personale.
 • Bestyrelsen er medansvarlige for at Lyne Friskole er en god arbejdsplads og at der et godt lærings-miljø for børnene.
 • Ca. hver 3 måned holdes der møde med Børnebo,
 • Ca. hver 3 måned holdes der møde med Lyne Friskoles støtteforening.De 2 ovenstående møder holdes umiddelbart inden vores eget bestyrelsesmøde.

Den daglige drift har bestyrelsen ansat personale til at varetage.


Af praktiske opgaver som bestyrelsen deles om at lave eller organiserer, så det bliver lavet er

 • arbejdslørdag
 • pædagogisk dag
 • arrangerer personalefest
 • renovering som f.eks. maling,
 • vedligeholde udendørs arealer,
 • indendørs og udendørs renovering
 • hjælpe til med div. arrangementer efter behov
 • hovedrengøring
 • profilering
 • lave arrangementer, hvor vi kan tjene penge.