Bestyrelsen

I Lyne Friskoles bestyrelse sidder 7 medlemmer, som er valgt af forældre- og skolekredsen på den årlige generalforsamling i april. Medlemmerne er valgt for 2 år af gangen, dvs. der er henholdsvis 3 og 4 på valg hvert år.
De valgte medlemmer konstituerer sig med: formand, næstformand, kasserer og sekretær.
I øvrigt nedsættes en økonomigruppe, en ad-hoc gruppe samt en PR gruppe.
Bestyrelsen mødes ca. 1 gang i måneden sammen med skolelederen og en lærerrepræsentant, hvor der holdes møde ifølge den udsendte dagsorden.


Bestyrelsens opgaver:

 • Økonomisk styring
 • Strategiplaner
 • Udstikke retningslinjer for hvad vi prioriterer i undervisningen
 • Ansætte og afskedige fast personale

Af praktiske opgaver som bestyrelsen er ansvarlige for kan nævnes:

 • Arbejdsdage med skolehjem
 • Vedligehold indendørs og udendørs
 • Sammenkomst med personale og støtteforening
 • Arrangementer som bidrager til skolens økonomi

Den daglige drift har bestyrelsen ansat personale til at varetage.


Bestyrelsen består af:

 • Gitte Højberg Thrane - formand
 • Lars Jespersen - næstformand
 • Søren Schelde - kasserer
 • Ditte Louise Mikkelsen
 • Anette Nordqvist
 • Martin Sandager Andersen
 • Henriette Jørgensen - sekretær