Skole-hjem samarbejde

På Lyne Friskole vægter vi et åbent og godt samarbejde mellem hjemmet og skolen. Det er af stor vigtighed, at vi i fællesskab er med til at give det enkelte barn de bedste betingelser for at lære og udvikle sig.

Det fælles ansvar hjemmet og skolen har, må vi hele tiden udvikle ved en tæt kontakt gennem en åben og fordomsfri samtale.

I starten af skoleåret bliver alle forældre inviteret til et forældremøde med barnets klasselærer, hvor læreren fortæller om de tanker og ideer vedkommende har gjort sig om undervisningen. Herudover laves der aftaler på klassen omkring fødselsdage og lignende.

Skolen inviterer derudover en gang om året, forældre og elever til en snak om det faglige standpunkt, samt trivslen på skolen.

Man er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte klasselæreren, faglæreren eller skolen, hvis der opstår et problem.