Skolepenge

På Lyne Friskole betaler hver familie kr. 1100,- pr. mdr. i 12 mdr. i skolepenge.

Som forældre har man en gang om året mulighed for at søge om nedsættelse af skolepenge. I august/september måned får hver familie tilsendt et ansøgningsskema, som udfyldes og returneres til skolen. I januar måned sætter skolens økonomiudvalg sig sammen og fordeler de midler, som friskolen har modtaget fra Fordelingssekretariatet, således at flest mulig bliver tilgodeset.

Har man børn i skolens SFO, Mariehønen; har man ligeledes mulighed for at søge om støtte til betalingen af SFO betalingen.


SFO eftermiddag.

Barn 1: 550 kr.
Barn 2: 500 kr.

Bus/deltid: 400 kr.