Skolesundhedspleje

Skolen har samarbejde med den kommunale sundhedspleje. Første gang barnet stifter bekendtskab med sundhedsplejen er i Børnehaveklassen, hvor der startes med en fantasileg for bl.a. at se på børnenes motorik. Efterfølgende inviteres forældrene sammen med børnene til en samtale med sundhedsplejersken.
Når eleverne kommer i 5. klasse, har sundhedsplejersken en snak med pigerne om den begyndende pubertet og i 6. klasse er det drengenes tur til at snakke om disse ting.