Støtteforeningen

I 2005, hvor Lyne friskole blev en realitet, blev den 16 år gamle forening: Lyne Skoles Støtteforening, omdøbt til Lyne Friskoles Støtteforening.

Det gamle formål forblev dog uændret – foreningens mission var og er stadig at skabe liv, aktivitet og ikke mindst økonomiske midler til skolen i Lyne.

Som elev og lærer på en friskole, er der mange muligheder, som blot skal udfordres….og det er netop her, at støtteforeningens arbejde har stor betydning.

Det betyder rigtig meget for skolen. Blandt meget kan nævnes den årlige lejrtur for alle elever og lærere, bidrag til de stores lejrtur til Bornholm, Shetlandsøerne, Gotland eller andre steder, indkøb af nye undervisningsmaterialer….og sidst men ikke mindst køb af skolebussen, som sørger for elevernes transport til og fra skole, men som også åbner muligheder for udflugter og undervisning udenfor skolens område.